H'hen Niê và 3 mỹ nhân thành tích tốt nhất tại các cuộc thi lớn giờ ra sao?

H'hen Niê, Phương Khánh, Lan Khuê, Thúy Vân đều gặt hái nhiều thành công tại đấu trường nhan sắc uy tín thế giới. Ảnh: NSCC, MU
H'hen Niê, Phương Khánh, Lan Khuê, Thúy Vân đều gặt hái nhiều thành công tại đấu trường nhan sắc uy tín thế giới. Ảnh: NSCC, MU
H'hen Niê, Phương Khánh, Lan Khuê, Thúy Vân đều gặt hái nhiều thành công tại đấu trường nhan sắc uy tín thế giới. Ảnh: NSCC, MU
Lên top