H'hen Niê - Hương Giang: 2 hoa hậu đặc biệt và chuyện tình duyên thăng trầm

H'hen Niê và Hương Giang là hai nàng hậu đặc biệt của showbiz. Ảnh: NSCC
H'hen Niê và Hương Giang là hai nàng hậu đặc biệt của showbiz. Ảnh: NSCC
H'hen Niê và Hương Giang là hai nàng hậu đặc biệt của showbiz. Ảnh: NSCC
Lên top