Hậu lùm xùm với K-ICM, vì sao Jack lại ít ra sản phẩm, hoạt động như trước?

Jack ít tương tác, ra sản phẩm mới hậu lùm xùm. Ảnh: Vie
Jack ít tương tác, ra sản phẩm mới hậu lùm xùm. Ảnh: Vie
Jack ít tương tác, ra sản phẩm mới hậu lùm xùm. Ảnh: Vie
Lên top