Hậu duệ 4 đời kể chuyện: “Hành trạng Tú Xuất là chuyện cười có cả nước mắt"

Ông Nguyễn Đình Hảo (hậu duệ 4 đời của Tú Xuất) thắp hương tại khu nhà thờ họ Nguyễn Đình. Ảnh Trần Vương
Ông Nguyễn Đình Hảo (hậu duệ 4 đời của Tú Xuất) thắp hương tại khu nhà thờ họ Nguyễn Đình. Ảnh Trần Vương
Ông Nguyễn Đình Hảo (hậu duệ 4 đời của Tú Xuất) thắp hương tại khu nhà thờ họ Nguyễn Đình. Ảnh Trần Vương
Lên top