Hậu chưa vượt BTS, Ice Cream của Blackpink lập kỉ lục đi kèm tranh cãi

Ice Cream của Blackpink nhiều thành tích đi kèm tranh cãi. Ảnh: Cắt từ MV
Ice Cream của Blackpink nhiều thành tích đi kèm tranh cãi. Ảnh: Cắt từ MV
Ice Cream của Blackpink nhiều thành tích đi kèm tranh cãi. Ảnh: Cắt từ MV
Lên top