Hát Sắc bùa - lối chúc Tết độc đáo của đồng bào Mường tại Nho Quan

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Mường ở huyện miền núi Nho Quan, Ninh Bình lại lập thành từng tốp đến từng nhà để hát chúc Tết làm vang động cả bản làng. Ảnh: NT
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Mường ở huyện miền núi Nho Quan, Ninh Bình lại lập thành từng tốp đến từng nhà để hát chúc Tết làm vang động cả bản làng. Ảnh: NT
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Mường ở huyện miền núi Nho Quan, Ninh Bình lại lập thành từng tốp đến từng nhà để hát chúc Tết làm vang động cả bản làng. Ảnh: NT
Lên top