Hành trình ra đời của Quốc huy Việt Nam

Những mẫu phác thảo Quốc huy Việt Nam. Ảnh: Thế Hà
Những mẫu phác thảo Quốc huy Việt Nam. Ảnh: Thế Hà
Những mẫu phác thảo Quốc huy Việt Nam. Ảnh: Thế Hà
Lên top