Hành trình đi tìm “Hương vị tình thân”

Một cảnh trong phim “Hương vị tình thân”. Ảnh do VFC cung cấp
Một cảnh trong phim “Hương vị tình thân”. Ảnh do VFC cung cấp
Một cảnh trong phim “Hương vị tình thân”. Ảnh do VFC cung cấp
Lên top