Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm người háo hức chơi ô ăn quan, nhảy dây trước đền Ngọc Sơn