Hàng ngàn người dự lễ rước Nghinh ông, cúng tống tà ma độc đáo ngày Rằm

Hàng ngàn người dân dự lễ rước Nghinh ông hay còn gọi là lễ rước ông Châu Xương ở núi Sam (phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Ảnh: HN
Hàng ngàn người dân dự lễ rước Nghinh ông hay còn gọi là lễ rước ông Châu Xương ở núi Sam (phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Ảnh: HN
Hàng ngàn người dân dự lễ rước Nghinh ông hay còn gọi là lễ rước ông Châu Xương ở núi Sam (phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang). Ảnh: HN
Lên top