Hang Luồn – điểm dừng chân khó bỏ qua trên vịnh Hạ Long

"Cổng" vào hang Luồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
"Cổng" vào hang Luồn. Ảnh: Nguyễn Hùng
"Cổng" vào hang Luồn. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top