Hải Vân Quan – điểm kết nối con đường di sản miền Trung

Phối cảnh 3D một phần dự án trùng tu Hải Vân Quan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Phối cảnh 3D một phần dự án trùng tu Hải Vân Quan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Phối cảnh 3D một phần dự án trùng tu Hải Vân Quan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Lên top