Hai tác phẩm về COVID-19 đoạt Huy chương Vàng

Huy chương vàng ảnh ý tưởng “Ở nhà tránh dịch” của Lê Tuệ.
Huy chương vàng ảnh ý tưởng “Ở nhà tránh dịch” của Lê Tuệ.
Huy chương vàng ảnh ý tưởng “Ở nhà tránh dịch” của Lê Tuệ.
Lên top