Hai "sư thầy triệu view" bỏ thi hát bolero

Hình ảnh về hai "sư thầy triệu view" Hoàng Nguyên - Nhất Nguyên thi hát bolero được BTC thông tin trước đó đã không xuất hiện tại Tuyệt đỉnh song ca. Ảnh: BTC
Hình ảnh về hai "sư thầy triệu view" Hoàng Nguyên - Nhất Nguyên thi hát bolero được BTC thông tin trước đó đã không xuất hiện tại Tuyệt đỉnh song ca. Ảnh: BTC
Hình ảnh về hai "sư thầy triệu view" Hoàng Nguyên - Nhất Nguyên thi hát bolero được BTC thông tin trước đó đã không xuất hiện tại Tuyệt đỉnh song ca. Ảnh: BTC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top