Hải Phòng: Triển lãm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển

Triển lãm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển ngày 13.10 tại Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: MC
Triển lãm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển ngày 13.10 tại Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: MC
Triển lãm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển ngày 13.10 tại Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: MC
Lên top