Hải Phòng: “Nhốt” tượng 12 con giáp khỏa thân chờ Hội đồng thẩm định

Biển cấm người dưới 18 tuổi đã được cắm tại khu vực tượng 12 con giáp
Biển cấm người dưới 18 tuổi đã được cắm tại khu vực tượng 12 con giáp
Biển cấm người dưới 18 tuổi đã được cắm tại khu vực tượng 12 con giáp
Lên top