Hải Phòng: Ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi trước nguy cơ đổ sập

Đình Nhu Thượng là ngoi đình cổ hàng trăm năm tuổi - Ảnh TN
Đình Nhu Thượng là ngoi đình cổ hàng trăm năm tuổi - Ảnh TN
Đình Nhu Thượng là ngoi đình cổ hàng trăm năm tuổi - Ảnh TN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top