Hà Tĩnh: Xã Bùi La Nhân "gác giấc mơ" đòi lại đình Chợ Trổ

Những người thợ đang "thay áo" lại các chi gỗ của đình Chợ Trổ để dựng lại tại di tích Nguyễn Du. Ảnh: TT.
Những người thợ đang "thay áo" lại các chi gỗ của đình Chợ Trổ để dựng lại tại di tích Nguyễn Du. Ảnh: TT.
Những người thợ đang "thay áo" lại các chi gỗ của đình Chợ Trổ để dựng lại tại di tích Nguyễn Du. Ảnh: TT.
Lên top