Hà Tĩnh sắp tổ chức lễ hội du lịch biển

Hình ảnh du khách ken kín tắm biển Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn
Hình ảnh du khách ken kín tắm biển Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn
Hình ảnh du khách ken kín tắm biển Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn
Lên top