Hà Tĩnh lần đầu có câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao

Sáng 28.2, lần đầu tiên tại Hà Tĩnh ra mắt Câu lạc bộ Cưỡi ngựa thể thao Nghi Xuân. Ảnh: Trần Tuấn.
Sáng 28.2, lần đầu tiên tại Hà Tĩnh ra mắt Câu lạc bộ Cưỡi ngựa thể thao Nghi Xuân. Ảnh: Trần Tuấn.
Sáng 28.2, lần đầu tiên tại Hà Tĩnh ra mắt Câu lạc bộ Cưỡi ngựa thể thao Nghi Xuân. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top