Hà Tĩnh: Hàng trăm người tham gia lễ hội bắt cá ở Nghi Xuân

Hàng trăm người dân tham gia lễ hội đánh cá Đầm Vực sáng 14.6 tại xã Xuân Viên. Ảnh: TT.
Hàng trăm người dân tham gia lễ hội đánh cá Đầm Vực sáng 14.6 tại xã Xuân Viên. Ảnh: TT.
Hàng trăm người dân tham gia lễ hội đánh cá Đầm Vực sáng 14.6 tại xã Xuân Viên. Ảnh: TT.
Lên top