Hà Tĩnh giao kiểm tra trả lời vụ “xin” lại đình Chợ Trổ

Đình Chợ Trổ trong Khu Lưu niệm Nguyễn Du trước khi tháo dỡ để chuyển sang vị trí khác. Ảnh: PV
Đình Chợ Trổ trong Khu Lưu niệm Nguyễn Du trước khi tháo dỡ để chuyển sang vị trí khác. Ảnh: PV
Đình Chợ Trổ trong Khu Lưu niệm Nguyễn Du trước khi tháo dỡ để chuyển sang vị trí khác. Ảnh: PV
Lên top