Hà Tĩnh: Đình Chợ Trổ hạ giải rồi phủ bạt phơi nắng mưa chờ tỉnh quyết định

Đình Chợ Trổ hạ giải từ đầu năm đến nay vẫn đang phủ bạt, chờ quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Đình Chợ Trổ hạ giải từ đầu năm đến nay vẫn đang phủ bạt, chờ quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Đình Chợ Trổ hạ giải từ đầu năm đến nay vẫn đang phủ bạt, chờ quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top