Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ đình Chợ Trổ

Một người dân xã Bùi La Nhân phát biểu với quyết tâm xin lại đình Chợ Trổ tại cuộc họp bàn trả lại đình do Sở VHTTDL Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn
Một người dân xã Bùi La Nhân phát biểu với quyết tâm xin lại đình Chợ Trổ tại cuộc họp bàn trả lại đình do Sở VHTTDL Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn
Một người dân xã Bùi La Nhân phát biểu với quyết tâm xin lại đình Chợ Trổ tại cuộc họp bàn trả lại đình do Sở VHTTDL Hà Tĩnh tổ chức. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top