Hà Nội tuyên chiến với “rác” ngôn ngữ

Quán “bún chửi” Hà Nội lên truyền hình CNN.
Quán “bún chửi” Hà Nội lên truyền hình CNN.
Quán “bún chửi” Hà Nội lên truyền hình CNN.
Lên top