Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”

Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”. Ảnh: Sun
Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”. Ảnh: Sun
Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”. Ảnh: Sun
Lên top