Hà Nội kích cầu du lịch, tăng cường liên kết với các tỉnh thành

Hà Nội kích cầu du lịch, tăng cường liên kết với các tỉnh thành. Ảnh: Ngọc Linh.
Hà Nội kích cầu du lịch, tăng cường liên kết với các tỉnh thành. Ảnh: Ngọc Linh.
Hà Nội kích cầu du lịch, tăng cường liên kết với các tỉnh thành. Ảnh: Ngọc Linh.
Lên top