Hà Nội động và tĩnh

Hồ Gươm ngày 2.4 và 23.4.
Hồ Gươm ngày 2.4 và 23.4.
Hồ Gươm ngày 2.4 và 23.4.
Lên top