Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc Hạnh phúc” Bhutan

Vẻ đẹp giữa lưng trời của tu viện Tiger’s Nest. Ảnh: Hoàng Quân
Vẻ đẹp giữa lưng trời của tu viện Tiger’s Nest. Ảnh: Hoàng Quân
Vẻ đẹp giữa lưng trời của tu viện Tiger’s Nest. Ảnh: Hoàng Quân
Lên top