“Godzilla đại chiến Kong” có thắng đậm doanh thu phòng vé?

“Godzilla đại chiến Kong” (ảnh do CGV cung cấp).
“Godzilla đại chiến Kong” (ảnh do CGV cung cấp).
“Godzilla đại chiến Kong” (ảnh do CGV cung cấp).
Lên top