Góc nhìn mới về chiến thắng lịch sử 30.4

Người dân đón chào quân Giải phóng - hình ảnh trong tập 19. Ảnh do ĐLP cung cấp
Người dân đón chào quân Giải phóng - hình ảnh trong tập 19. Ảnh do ĐLP cung cấp
Người dân đón chào quân Giải phóng - hình ảnh trong tập 19. Ảnh do ĐLP cung cấp
Lên top