Góc khuất Thành Long, Lý Liên Kiệt: Chỉ giỏi võ, thiếu chiều sâu?

Thành Long, Lý Liên Kiệt - hai tài tử tạo tiếng tăm tại Hollywood. Ảnh: Cắt clip
Thành Long, Lý Liên Kiệt - hai tài tử tạo tiếng tăm tại Hollywood. Ảnh: Cắt clip
Thành Long, Lý Liên Kiệt - hai tài tử tạo tiếng tăm tại Hollywood. Ảnh: Cắt clip
Lên top