Giữ hồn cho đảo Lý Sơn

Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Hồng Vĩnh
Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Hồng Vĩnh
Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Hồng Vĩnh
Lên top