Giọng ải giọng ai: Trấn Thành liên tiếp sai, Công Vinh, Thủy Tiên "bất hòa"

Trấn Thành, Dương Triệu Vũ liên tiếp sai lầm, trong khi đó Công Vinh và Thủy Tiên cũng liên tục bất đồng quan điểm. Ảnh: CTCC
Trấn Thành, Dương Triệu Vũ liên tiếp sai lầm, trong khi đó Công Vinh và Thủy Tiên cũng liên tục bất đồng quan điểm. Ảnh: CTCC
Trấn Thành, Dương Triệu Vũ liên tiếp sai lầm, trong khi đó Công Vinh và Thủy Tiên cũng liên tục bất đồng quan điểm. Ảnh: CTCC
Lên top