Giọng ải giọng ai: Tóc Tiên tuyên bố "cạch mặt" chương trình vì lý do này?

Tóc Tiên gục xuống sàn vì giọng ca tệ hại của Quang Đăng. Ảnh: CTCC
Tóc Tiên gục xuống sàn vì giọng ca tệ hại của Quang Đăng. Ảnh: CTCC
Tóc Tiên gục xuống sàn vì giọng ca tệ hại của Quang Đăng. Ảnh: CTCC
Lên top