Giở lại một cuốn album ảnh

Một buổi gặp ở nhà ông Trần Văn Lưu - nhạc sĩ Văn Cao (giữa) và nhà thơ Đoàn Phú Tứ (ngoài cùng bên phải).
Một buổi gặp ở nhà ông Trần Văn Lưu - nhạc sĩ Văn Cao (giữa) và nhà thơ Đoàn Phú Tứ (ngoài cùng bên phải).
Một buổi gặp ở nhà ông Trần Văn Lưu - nhạc sĩ Văn Cao (giữa) và nhà thơ Đoàn Phú Tứ (ngoài cùng bên phải).
Lên top