Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2020 đã có chủ

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao giải cho họa sĩ Phùng Quốc Trí (giải Nhì - Giải thưởng Hội Mỹ thuật VN năm 2020). Ảnh: L.Q.V
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao giải cho họa sĩ Phùng Quốc Trí (giải Nhì - Giải thưởng Hội Mỹ thuật VN năm 2020). Ảnh: L.Q.V
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam trao giải cho họa sĩ Phùng Quốc Trí (giải Nhì - Giải thưởng Hội Mỹ thuật VN năm 2020). Ảnh: L.Q.V
Lên top