Giải Cánh diều: Ngắn gọn, thực chất, tôn vinh đúng tầm cỡ

“Lật mặt 4” của đạo diễn Lý Hải từng khá ăn khách. Nguồn ảnh: CGV
“Lật mặt 4” của đạo diễn Lý Hải từng khá ăn khách. Nguồn ảnh: CGV
“Lật mặt 4” của đạo diễn Lý Hải từng khá ăn khách. Nguồn ảnh: CGV
Lên top