Giá trị lưu giữ lịch sử bằng hình ảnh

TS Trần Bá Dung giới thiệu cuốn sách ảnh “70 năm Hội nhà báo Việt Nam - Hành trình vẻ vang vì Tổ quốc và Nhân Dân”. Ảnh: V.V
TS Trần Bá Dung giới thiệu cuốn sách ảnh “70 năm Hội nhà báo Việt Nam - Hành trình vẻ vang vì Tổ quốc và Nhân Dân”. Ảnh: V.V
TS Trần Bá Dung giới thiệu cuốn sách ảnh “70 năm Hội nhà báo Việt Nam - Hành trình vẻ vang vì Tổ quốc và Nhân Dân”. Ảnh: V.V
Lên top