Gặp cô gái 9X làm phim hoạt hình thời 4.0

Chị Huỳnh Thanh Thanh - đồng sáng lập Hi Pencil. Ảnh: NVCC
Chị Huỳnh Thanh Thanh - đồng sáng lập Hi Pencil. Ảnh: NVCC
Chị Huỳnh Thanh Thanh - đồng sáng lập Hi Pencil. Ảnh: NVCC
Lên top