Gặp bóng dáng “Bố già” trong anh Hai Ngọc của “Cây táo nở hoa”

Lên top