Gần 9 tỉ đồng được nghệ sĩ quyên góp ủng hộ miền Trung

Nghệ sĩ chung tay kêu gọi hướng về miền Trung. Ảnh: NSCC
Nghệ sĩ chung tay kêu gọi hướng về miền Trung. Ảnh: NSCC
Nghệ sĩ chung tay kêu gọi hướng về miền Trung. Ảnh: NSCC
Lên top