Gameshow dung tục, táo bạo: “Đầu độc” giới trẻ Việt!

Một số gameshow đang bị lên án mạnh mẽ vì sự không phù hợp.
Một số gameshow đang bị lên án mạnh mẽ vì sự không phù hợp.