Game online độc hại: Con chơi cả ngày, phụ huynh bất lực

Trẻ em vùi đầu vào những game khủng bố, giết người sẽ mang lại nhiều hệ luỵ cho xã hội. Ảnh HĐ
Trẻ em vùi đầu vào những game khủng bố, giết người sẽ mang lại nhiều hệ luỵ cho xã hội. Ảnh HĐ
Trẻ em vùi đầu vào những game khủng bố, giết người sẽ mang lại nhiều hệ luỵ cho xã hội. Ảnh HĐ
Lên top