“Fast & Furious: Hobbs & Shaw” phá kỷ lục doanh thu bằng cách nào?

Ảnh do CGV cung cấp
Ảnh do CGV cung cấp
Ảnh do CGV cung cấp
Lên top