Fan Việt và thần tượng Hàn Quốc: Để yêu thương không đánh mất kiểm soát

Giới trẻ Việt vạ vật tại sân bay ngày đêm để chờ đón thần tượng Hàn Quốc tại sự kiện AAA. Ảnh: T.L
Giới trẻ Việt vạ vật tại sân bay ngày đêm để chờ đón thần tượng Hàn Quốc tại sự kiện AAA. Ảnh: T.L
Giới trẻ Việt vạ vật tại sân bay ngày đêm để chờ đón thần tượng Hàn Quốc tại sự kiện AAA. Ảnh: T.L
Lên top