Elvis Phương, 17 nhà thiết kế cùng Ký ức Hội An kể chuyện áo dài

Hình ảnh áo dài trong Ký ức Hội An. Ảnh: Tường Minh
Hình ảnh áo dài trong Ký ức Hội An. Ảnh: Tường Minh
Hình ảnh áo dài trong Ký ức Hội An. Ảnh: Tường Minh
Lên top