Duyệt phim ở ta có khắt khe hơn một số quốc gia khác?

Cảnh phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn. Ảnh chụp lại từ màn hình
Cảnh phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn. Ảnh chụp lại từ màn hình
Cảnh phim “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn. Ảnh chụp lại từ màn hình
Lên top