Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm 1 ngày đón khách tham quan

Du khách đến đường hoa Nguyễn Huệ 2021 phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Anh Tú
Du khách đến đường hoa Nguyễn Huệ 2021 phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Anh Tú
Du khách đến đường hoa Nguyễn Huệ 2021 phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Anh Tú
Lên top