"Dùng nhạc để phục vụ kinh doanh mà không chịu trả tiền là hết sức vô lý"

Nhạc sĩ Phó Đức Phương.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương.